“Strategjia” e Luizit për të dërguar në nominim Kristin dhe Armaldon është konsideruar nga Qetsori si “përdhunim” ndaj tyre.

Ai e ka konsideruar Luizin si të pabesë.

Advertisements

Kristi: Që kam kaluar kohë të mirë me të, e pranoj. Ai për mua është çun i mirë,por ka këto problemet që ma bëjnë të pamundur qëndrimin me të.

Qetsori: Skemë e pa cipë. Është një lloj p ërdh unimi. Ai ju ka pë rdhu nuar. Ty të ka përd hunuar dhe ty të ka për dhu nuar. Kur të vij momenti unë do ja them atij.

Advertisements

Armaldo: “I pë rdh unuar” është cik fjalë e madhe, ndoshta shfryt ëzuar.