Nëse i besojmë profecisë së bullgares së verbër, kontinenti i vjetër do të pësojë ndryshime të mëdha në dekadat e ardhshme. Por, çfarë kanë të bëjnë këtu myslimanët?

Bullgarja Vangelija Gushter, e njohur me emrin e gjyshes Vanga, kishte bërë shumë parashikime, një pjesë e të cilave qysh gjatë jetës së saj ishin bërë realitet. Një nga parashikimet që ende pritet të realizohet është se Evropa do të sundohet nga muslimanet.

Advertisements

Bullgarja e verbër kishte parashikuar se në vitin 2043 myslimanët do të sundojnë kontinentin e vjetër!

Profecia e saj mund të shihet përmes parashikimit të vitit 2010. Ajo tha se Lu ft a e Tretë Botërore do të fillonte në atë kohë, por në një mënyrë të tillë që konfliktet do të shp ërt he jnë në vendet ku së pari njerëzit do të luf tonjnë me njëri-tjetrin dhe se më vonë do të përhapen në të gjithë botën.

Kur e lidhim këtë me zhvillimet në Lindjen e Mesme, por edhe në Siri, me s ul.met të Shtetit I , është e qartë se këto kon fl ikte mund të rrjedhin lehtë në Evropë.

Advertisements

Baba Vanga parashikoi se në vitin 2066 amerikanët do të s ul.mo nin Romën, i cili do të ishte një qytet krejtësisht mysliman.

SHBA do të përdorë a r më të reja klimatike në atë sulm. Midis parashikimeve të tjera të saj, mund të theksojmë se në në vitin 4509, njeriu do të bëhet aq i zhvilluar saqë ai do të jetë në gjendje të komunikojë drejtpërdrejt me Perëndinë.