Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja që janë rreth të 20-tave, por jo!

Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s ek s, në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Advertisements

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sh trat.

Si pasojë e frikës nga men opauza e hershme, gratë bëhen më të frustruara dhe duan më pak se ks, por përsëri dëshira për mar ëdhënie dominon tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 % e femrave të anketuara kanë qenë të fr ikësuara nga menop.auza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në meno pauzë kanë deklaruar se i ka penguar në marrë dhënie.

Advertisements