Një nënë nga fshati Pirg në Korçë, e cila dy vite më parë është divorcuar nga bashk ëshorti, sot kërkon pensionin ushqimor për vajzën pasi ish bashk ëshorti prej dy vitesh sipas saj e ka lënë në harresë të bijën e cila sot është 6 vjeç e gjysmë.

40 vjeçaria rrëfen se martesa ka qënë e vështirë ajo ka je tuar në Greqi me bashkëshortin por pas divorcit gruaja është rikthyer në Shqipëri.

Advertisements

Njohja me ish bashkëshortin është bërë në moshë të re , ata janë njohur në ambientet e një kishe, dhe pas një periudhe jo shumë të gjatë njohjeje vendosën të lidhnin martesën.

40 vjeçaria rrëfen se shkak i mosmarrvesh jeve të shumta ka qënë bixhozi, ish bash këshorti sipas saj nuk angazhohej në fam ilje dhe pa ratë i linte bixhoz.

Sot gruaja kërkon nga ish bashkëshorti detyrimet ushqimore si dhe një pro kurë për të lëvizur me vajzën në Italia ty ku e pret e motra.

Advertisements

Grua ja do ti japë vetes së saj dhe vajzës një jetesë më të mirë,por ish bas hkëshorti sërisht bëhet pengesë.