Nostalgji për Shqipërinë e vitit 1993? Pamje të rralla janë filmuar nga fotografi Nilo Ratti shumë vite më parë dhe të sjellin në vëmendje filmat e kinematografisë shqiptare.

Tirana ngjan krejtësisht ndryshe nga sot. Jetesa në fshatra duke e vë shtirë, por në fytyrat e fëmijëve që rrezaton një gëzim.

Advertisements

Por nga të gjithë kujtimet që ju kujtohen juve por edhe neve si portal vlenë të theksohet paraqitja e gocës në video incizim duke folur me celular që në atë kohë dhe pikërisht sot e tutje

kjo sk enë mbetet mis terë i gjallë se si ishte e mundur që në shqipëri të egzistonte një paisje e tillë. Por nga disa thasheshëme që fliten supozohet se në atë kohë shërbimi sek.ret shqiptarë kishte pai sje satelitore që i përdornin për shërbimet e vete.