Parashikimi i Baba Vanga-s për 2023/ Ja me çfarë do përballet njerëzimi në shekujt e ardhshëm, nga sëmundja misterioze, zhdukja e jetës në Tokë tek takimi me Zotin

Ajo besohet të ketë parashikuar të ardhmen deri në 5079, kur, sipas mendimit të saj, do të ketë një fu nd përfundimtar të botës.

E njohur si Nostradamusi Grua, Baba Vanga nga Bullgaria, ka parashikuar shumë gjëra që lidhen me të ardhmen tonë.

Ajo parashikoi që në 2023 orbita e Tokës do të ndryshonte, në 2028 astronautët do të udhëtonin në Venus, në 2043 myslimanët do të sundonin Europën, në 2046 njerëzit do të jetonin më shumë se 100 vjet, sepse do të ndryshonin lehtësisht organet.

Pastaj, nga viti 2100, ajo parashikoi që nata nuk do të ekzi stonte më dhe se dielli artificial do të ndriçonte një pjesë tjetër të planetit, në 2130 falë alienëve, ne do të ishim në gjendje të jetonim nën ujë, dhe në 2164, ajo parashikoi që kafshët të merrnin karakteristikat njerëzore.

Nga 2183, ajo tha se Marsi do të bëhej një fuqi bërthamore dhe do të kërkonte pavarësi nga planeti Tokë, dhe që në 2256, një anije kozmike e panjohur do të sillte një sëmundje mis terioze në Tokë. Gjithashtu, në 2229, një lëvizje e re e rezistencës do të lindë në Francë, që do të ketë për qëllim shtypjen e isl amizmit në Francë.

Parashikimet kthehen në 3797, kur Baba Vanga tha që jeta në Tokë do të zhdu kej, dhe se njerëzit do të zhvendoseshin në një yll të ri dhe që në vitin 4509, ajo tha që njerëzit më në fu nd do të takoheshin me Zotin dhe do të flisnin me të ballë për ballë.

Në 4599 ajo parashikoi që njerëzit do të bëheshin të pavdekshëm, ndërsa civilizimi do të arrinte kulmin e tij në 4674 me një popullsi prej 340 miliardë njerëz dhe riprodhimi me qenie aliene do të fillonte.