Por kur të shihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një rast i zakonshëm.

Ata nuk i përshtaten aspak normave.

Advertisements

Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në skenë si ask.ush tjetër.

Advertisements

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se ser.iozisht ka qenë i frikësuar për atë jetën e vajzës, pasi lëvizjet që ajo praktikon janë pak për të thënë të rrezikshme.