Më 26 sht ator zgj idhet Bu ndestagu i ri. Angela Merkel nuk ka ndidon më. Me një p ension prej 15.000 euro në muaj, ajo nuk ka pse ta vr asë me ndjen fi nanciarisht. Po si do ta kalojë ajo kohën?

Angela Merkelit i pëlqen të g atuajë supë me pa tate dhe ëm bëlsira me ku mbulla. Gjellë t ipike gjermane për stinën e vj eshtës. Por pas zgj edhjeve të 26 sht atorit ajo me si guri nuk do të ketë kohë për të g atuar. Sepse Merkel do të vazhdojë të q ëndrojë në de tyrë derisa të fo rmohet qe veria e re.

Advertisements

Gjatë d ekadave të fu ndit f ormimi i qe verisë dhe zgj edhja e ka ncelarëve është bërë me satarisht pesë deri në gjashtë javë pas zgj edhjeve.