Për shkak protokolleve ka ndërruar edhe çmimi i va rrimeve në Kosovë. 400 euro kushton varrimi i një personi që ka ndërruar jetë, për shkak të koronavirusit. Ndërkaq çmimi i va rrimit në raste të zakonshme është rreth 150 euro. Sipas protokollit shëndetësor, pas vde kjes mbyllet hermetikisht personi në ark ivol dhe bartet në va rreza.

“Këta persona që ndërrojnë jetë, futen në qese hermetike dhe pastaj vendosen në ark ivol të drurit, i cili mbyllet hermetikisht si dhe dezinfektohet arkivoli. Menaxhimin e këtyre ku fomave e bëjnë njerëzit që kanë eksperiencë me ku fomat me sëmundje me potencial të rrezikshmërisë së lartë. Nuk lejohen procedurat fetare, si pastrimi apo veshja sipas riteve fetare përkatëse. Pasi të ndërrojnë jetë, vendosen në hapësira të posaçme dhe ruhet deri ditën e nesërme kur va rrosen”, ka deklaruar Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar.

Për momentin në Kosovë përgatitjen dhe transportin e vikt imave me koronavirus deri në va rreza e bën kompania private “Ngushëllimi”. “Nëse personi që vd es ka qenë pozitiv me COVID-19, Instituti Kombëtar (i Shëndetësisë Publike të Kosovës) e lajmëron Ministrinë e Shëndetësisë dhe ata neve. Ne si kompani kontraktuese jemi të obliguar që çdo person që vd es, ta tërheqim. Ne kryejmë procedurat e mbylljes së arkivolit, transportin deri në v rreza. Janë kriteret për hapat për COVID-19 që i kemi në kontratë. Ne jemi përgjegjës për gjithë Kosovën”, ka theksuar Blerim Ndreci, pronar i kompanisë “Ngushëllimi”.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP