Ligji për Parandalimin dhe L uftimin e Pandemisë COVID-19 në Kosovë ka hyrë në fuqi. Ky Ligj ka 29 nëne dhe rregullon anën ligjore, parandalimin, masat për mbr ojtje, testimet, trajtimin, kompensimet shtesë, por edhe gjobat për shkelësit e Ligjit e shumë elemente tjera që do ndihmojnë parandalimin e luftimit të pandemisë.

Të gjithë ata të cilët nuk mbajnë maskë do të dëno hen me 35 euro.

“Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e maskës, dë nohet me gj obë prej tridhjetepesë (35) euro”, thuhet në nenin 24 pika 5 të këtij Ligji.

Po ashtu, ata që nuk respektojnë distancën do të dë nohen me 35 euro.

“Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e distancës fizike, dën ohet me gj obë prej tridhjetepesë (35) euro”, thuhet në të njëjtin nen.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP