Besa Shahini: Universitetet kanë autonomi akademike. të gjithë universitetet i janë përgjigjur kësaj thirrjeje, duke kaluar mësimimn online, por jo të gjitha kanë pasur një infrasktrukturë apo gatishmëri të studentëve për të punuar online. Nga mesazhet tuaja, kam kutuar që jo gjithmonë është mbajtur standarti i punës nga pedagogët, si në auditore. ndjehet në necojë kalimi në auditore, përpara provimeve.

Rektorët kanë sjellë propozimet e tyre për mbylljen e vitit akademik, që siguron mbështetje për studentët që nuk kanë pasur kushte për mësime online. bazuar mbi këto propozime, ne kemi nxjerrë një urdhër për mbylljen e vitit akademik.

Është nevoja, që të ndodhë kjo, duke shkuar për pak kohë në auditore, për përgatitjen e provimeve. Duhet ruajtur distanca, duhen mbyllur lëndët që duhen. Ndërsa studentët e viteve të para dhe të dyta, mund të mos jenë prezentë në autditore. Studentët e arteve kanë nevojë për përgatijte paraprake.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP