Një sh err b anal mes katër personave në Korçë, për pak sa nuk ka përfunduar me të vd ekur. Rastësia ka shpëtuar Vioanë Beqiraj dhe Roi Rizvani nga vr asja, pasi dy vëllezër V.X dhe K.X, kanë shkuar të ko nfliktohen duke marrë dhe një pi stoletë me vete. Për policinë dhe prokurorinë e Korçës, ngjarja ka lidhje me një motiv b anal për mënyrën e shikimit.

Mes dy vëllezërve dhe dy personave të d ëmtuar Vioanë Beqiraj dhe Roi Rizvani palët kanë sh këmbyer fjalët: “Pse më shikon me pr esion”, “mos më shiko me inat”, ku në këtë debat ka qenë i përfshirë dhe personi tjetër Erik Metushi, i cili ka qenë nën shoqërinë e pe rsonit tashmë të shpallur në kërkim, njërin nga vëllezërit, V.X.

Siç thuhet në dosje hetimore pas kon fliktit të parë me fjalë f yese Enrik Metushi dhe V.X janë larguar dhe më pas në vendin e ngjarjes është rikthyer vetëm V.X i cili ka marrë me vete edhe vëllain e tij K.X, të cilët pasi kanë kontaktuar Vionë Beqiraj dhe Roi Rizvani, K.X, ka nxjerrë nga brezi një ar më z jarri tip pi stoletë dhe ja ka drejtuar Vioanë Beqiraj.

Ky i fundit është s ulur me vrap drejt K.X dhe të dy së bashku janë përl eshur me njëri-tjetrin. K.X e ka g oditur me qytë pi stolete dhe ka mbushur ar mën e ia ka drejtuar sërish, janë përl eshur të dy dhe ar ma që mbante në dorë K.X, ka qitur një pl umb të vetëm, që kapi asfaltin e rrugës ku po ko nfliktoheshin f izikisht, dhe pl umbi ka kaluar shumë pranë këmbëve të tyre.

Më pas a rma e zj arrit i është hequr nga dora K.X nga Vionë Beqiraj, dhe është hedhur përtokë. Nga ana tjetër vëllai tjetër i K.X, V.X, po k onfliktohej me shokun e Beqirajt, Roi Rizvani. Pasi a rma ka rënë përtokë, vëllezërit Xoxi kanë hipur në një automjet tip “Fiat” me ngjyrë gri dhe janë larguar me shpejtësi.

Si pasojë e këtij ko nflikti fizik dhe të ar matosur me pi stoleta, është bërë shpallja në kërkim e dy vëllezërve K.X dhe V.X, të cilët deri në këtë fazë të he timit ende nuk janë a rrestuar nga policia e Korçës. Ndërkohë Vioanë Beqiraj, shoku i tij Roi Rizvani pas ek spertimit mjeko-ligjor rezultojnë se kanë dë mtime në syrin e djathtë dhe në qafë.

Tashmë ndaj dy vëllezërve të shpallur në kërkim është ngritur ak uza e “Vr asjes me dashje” mbetur në te ntativë dhe “Mbajtjes pa lejë të ar mëve luf tarake”./shqiptarja

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP