Në studim i fundit ka treguar se gjithnjë e më shumë po ulet numri i marrëdhë.nieve se.ksuale në mesin e të rinjve, dhe shkaku për këtë është shqetësues!

Adoleshentët australianë po kryejnë marrëdh.ënie më pak se gjysma e herëve që kryejnë prindërit e tyre dhe kjo për shkak të mediave sociale, aplikacioneve për lidhjet online dhe por.nografisë, sipas ekspertëve.

Sipas Iconstyle dhe Daily Mail, rreth 40% e njerëzve midis moshës 18 dhe 24-vjeçare nuk kanë bërë kurrë s.eks. 15% bëjnë s.eks një herë në muaj në krahasim me moshën 40 deri në 49-vjeçare, 30% e të cilëve bëjnë se.ks një herë në muaj, sipas sondazhit të Australian Talks ku u morën në studim 50 mijë njerëz.

Se.ksologia Jacqueline Hellyer tha se adoleshentët janë duke zëvendësuar takimet reale me ato në internet dhe mund të humbasin aftësinë për të komunikuar ballë për ballë.

Susan Tuckwell, një terapiste se.ksi në Sidnej, tha se por.nografia në internet po ndryshon mënyrën se si njerëzit qasen ndaj se.ksit.

Ajo tha se disa njerëz “mund të ek.sitohen vetëm nga imazhet po.rnografike”, ndërsa të tjerët nuk mund ta ekspozojnë marrëdhë.nien e tyre nga bota dixhitale në atë reale.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP