Pa pantallona në metro. Qyteti i Nju Jorkut ka parë edicionin e 19 të eventit të përvitshëm, që ka filluar që në vitin 2002, pikërisht në këtë qytet dhe që është përhapur më pas në 60 qytete të tjera të botës që nga 2013.

Eventi i përvitshëm është një ditë ku njerëzit i drejtohen metrosë, pa v eshur pantallona dhe organizohet nga Imp rov Everywhere, me koordinatorë në qytetet e tjera të botës. Ky event, mbahet cdo vit në fillim të janarit dhe data njoftohet vetëm në dhjetor.

Për të parën herë, eventi u mbajt në 2002 në qytetin e Nju Jorkut. Në 2006, 150 persona morën pjesë në Nju Jorkl dhe tetë prej tyre u pr angosën për sjellje të parregullt, por më pas ak uzat u rr ëzuan. Që nga 2013, eventi mbahet në 60 qytete të botës. Për herë të parë, ai u mbajt edhe në moskë, në janar 2016.

Pjesëmarrësit atje u he tuan nga policia të a kuzuar për tr azira të rendit publik. Sidoqoftë, reagimet më të shumta janë ato sipas të cilave, a kuzat nuk kanë vend për sa kohë që qëllimi i organizatorëve është që ti bëjnë njerëzit të qeshin.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP