Kostandin Xhuvani kërkon leje për të marrë pjesë në varrimin e të atit.