Biznesmeni Jeffrey Epstein po përballet me dy ak uza të rënda, pas përfshirjes në një rrjet të gjerë tr afikimi se ksual të vajzave të m itura dhe ab uzimit me to. Ai ka ab uzuar sek sualisht me dhjetëra vajza të mi tura, akuza që kanë qarkulluar për vite të tëra rreth biznesmenit të njohur.

Gjithashtu, Jeffrey Epstein njihet për miqësinë e tij të ngushtë me liderin e SHBA-së, Donald Trump si dhe me Clinton. Trump nuk e ka komentuar ak takuzën apo dënimin e mëparshëm të Epstein, por miqësia e tij me miliarderin është e dokumentuar mirë.

Në vitin 2002, ai me shaka gjatë një interviste është shprehur: “Unë e kam njohur Jeff për 15 vjet. Djali i fri kshëm. Ai është shumë zbavitës. Madje thuhet se i pëlqejnë shumë femrat e bukura, dhe shumë prej tyre janë të vogla”.