Në këtë galeri më poshtë, mund t’i shihni 6 dallimet që tregojnë nëse mbushësi i celularit është origjinal apo fals.

Shikoni mirë dhe herën tjetër kur të blini një mbushës, mos u mashtroni nga ai fals.